Program

 

Sobota, 19. 11. 2011 od 18:00 dalje

Rimska povorka (KID Teodozij in Rimljani iz Poetovie)

Otvoritvena slovesnost
Pihalni orkester Vrhpolje
Dejga Dejga
Obisk Borisa Kopitarja z gosti
Nedelja, 20. 11. 2011 od 15:00 dalje

Otroške delavnice (do 17:00)

Plesni center ADC
Dramska skupina iz Lokavca
Pridige Janeza Svetokriškega (Boris Jež)
Mladi harmonikaši
Folklorna skupina Vipava

Petek, 25. 11. 2011 od 18:00 dalje
Damjan Bone, kantavtor imitator
Predavanje "Ob vinu vodo. Vedno.", Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije (ob 20:00)
She shure
Sobota, 26. 11. 2011 od 18:00 dalje

Klapa Bevanda

Modna revija kreatorke Martine Lavrenčič
E5 - Edition five
Nedelja, 27. 11. 2011 od 15:00 dalje

Otroške delavnice (do 17:00)

Otvoritev razstave otroškega likovnega in literarnega natečaja
Tekmovanje v kuhanju vipavske jote
Druženje z vipavsko vinsko kraljico in evropskimi vitezi vina
Dramska skupina iz Podnanosa, skeči
Idrijski oktet
Trio Rio

Petek, 2. 12. 2011 od 18:00 dalje

Razprava za vinoljubce, prof. dr. Janez Hribar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (ob 19:30)

Predavanje “Vino kot zdravilo”, dr. Marjan Zaletel, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (ob 20:30)

Spet drugi (ob 21:00)
Špadni fantje (ob 22:00)
Sobota, 3. 12. 2011 od 18:00 dalje

Simpozij Rimljani in Teodozij, Lovro Novinšek in mag. Alojz Durn (ob 19:30)

Tamburjaši (ob 20:30)
Fantje spod velba (ob 21:30)
Rio Bravo (22:30)
Nedelja, 4. 12. 2011 od 15:00 dalje

Miklavževanje (od 15:00 do 17:00)

Nastop učencev Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (ob 17:00)
Zaključek otroškega likovnega in literarnega natečaja (ob 17:30)
Fantovski zbor iz Dobrove (ob 18:00)
Duo D+D (ob 19:00)
Razprodaja miz in stolov iz Taverne (ob 21:00)
Zaključek s presenečenjem (ob 22:00)

Legenda:

Glasbeni dogodek

Izobraževalne vsebine
Dramski nastop
Program za otroke
Družabni dogodek

Pridružujemo si pravico do spremembe programskih vsebin.

Program v pdf obliki.

Copyright © 2011 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.