Simpozij Bitka pri Mrzli reki –
pomen in razsežnosti izjemnega zgodovinskega dogodka


Začetek: 31. 3. 2012 ob 19h

Lokacija: Dom KS Vrhpolje pri Vipavi (Zemljevid)

Predavatelji:

  • Lovro Novinšek, upokojeni polkovnik in avtor monografsko zasnovane knjige o bitki pri Frigidu Meč in vihar.
  • dr. Aleš Maver, docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
  • dr. Primož Krečič, teolog in duhovnik, duhovni voditelj v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in eden izmed pobudnikov prve proslave o Teodozijevi bitki leta 1994

Moderator: mag. Alojz Durn

Zaključek: 31. 3. 2012 ob 22h


Ozadje dogodka:

Vipavska dolina je bila leta 394 priča znameniti Bitki pri Mrzli reki, ki je zaznamovala njeno zgodovino ter pomembno vplivala na razvoj celotnega zahodnega sveta. Spopad med vzhodnorimskim cesarjem Teodozijem in zahodnorimskim cesarjem Evgenijem se je končal z zmago prvega in vplival na versko podobo Evrope, saj si je s Teodozijevim uspehom in dokončno zmago nad rimskim antičnim poganstvom, krščanstvo utrlo zmagovito pot v zgodovino.

Začetke preporoda ponovnega zanimanja za Bitko pri Mrzli reki je predstavljalo praznovanje tega dogodka septembra 1994, z naslovom 1600 let priložnosti in sprememb, ki se je odvijalo na Dvorcu Zemono, Logu pri Vipavi in Vrhpolju. Postavljene so bile table z zapisi o bitki pod Dvorcem Zemono, v cerkvi v Vrhpolju je bilo blagoslovljeno novo vitražno okno z motivom bitke, ki je delo slikarja Marka Jermana, na Teodozijevi skali tik nad vasjo Vrhpolje pa je bilo postavljeno znamenje – križ, delo domačina Lucijana Lavrenčiča. Do takrat je bila bitka potisnjena v ozadje, splošni javnosti in celo lokalnemu prebivalstvu večinoma neznana, potem pa se je zanjo bolj začela zanimati strokovna javnost ter vedno bolj tudi domačini.

V Kulturno izobraževalnem društvu Teodozij se v zadnjih letih trudimo zgodovinsko dediščino naših krajev predstaviti tudi širši javnosti. Tako smo v naravnem amfiteatru pod dvorcem Zemono organizirali dva odmevna Rimska spektakla in gledalcem omogočili, da se seznanijo z rimskimi časi in podoživijo preteklost. Dogodka sta bila zasnovana atraktivno, namenjena sta bila množičnemu ozaveščanju ljudi o bitki, in presegla sta vsa pričakovanja organizatorjev, saj sta pritegnila preko 15.000 gledalcev ter pustila velik pečat in obilico pozitivne energije. Tako v zadnjih letih Bitka pri Mrzli reki vedno bolj pridobiva na veljavi in njen sloves odmeva v širšem slovenskem prostoru. In če je bila Vipavska dolina tradicionalno poznana po burji in vinu, postaja v zadnjem času vedno bolj prepoznavna tudi po Bitki pri Mrzli reki.

Simpozij

Tokrat pa smo se v Kulturno izobraževalnem društvu Teodozij odločili, da poglobljeno predstavimo dogajanje leta 394. V Vrhpolju smo 31. 3. 2012 pripravili Simpozij Bitka pri Mrzli reki – pomen in razsežnosti izjemnega zgodovinskega dogodka. Na simpoziju so kot vabljeni predavatelji sodelovali priznani poznavalci polkovnik Lovro Novinšek, dr. Aleš Maver in dr. Primož Krečič, ki so osvetlili Bitko pri Frigidu z vojaškega, zgodovinskega in teološkega vidika, moderiral pa ga je domačin mag. Alojz Durn. Simpozij je bil namenjen vsem, ki so želeli poglobiti znanje o bitki svetovno-zgodovinskih razsežnosti. Ob tej priložnosti je društvo Teodozij izdalo tudi zbornik s prispevki za katerega verjamemo, da bo pripomogel k boljšemu razumevanju takratnega dogajanja in bo koristno branje vsem, ki se želijo z dogodkom podrobneje seznaniti. Tisk zbornika sta omogočili podjetji Škrlj d.o.o. in Prograf d.o.o. Na koncu simpozija je sledila razprava, na kateri so predavatelji razkrili veliko podrobnosti ter podali izhodišča za nadaljnje delo.

Predstavitve in sama razprava so bile zelo kvalitetne in poslušalcem so postregle z obilico informacij in novih spoznanj o okoliščinah ter samem poteku ter pomenu Bitke pri Mrzli reki. Tako je bilo npr. povedano, da je cesar Teodozij leta 381 sklical koncil v Carigradu, kjer so dokončno oblikovali nicejsko-carigrajsko veroizpoved, ki jo še danes kristjani molimo liturgiji. Slovesen pogreb cesarja Teodozija, ki ga je vodil škof Ambrož, je bil prvi pogreb po krščanskem obredniku. Pred bitko naj bi pomembno vlogo pri prepričevanju svojega moža odigrala Teodozijeva žena. Vsekakor pa ostaja zanimivo dejstvo, da ni o bitki, kljub njeni ogromni razsežnosti, ostalo nobenih sledi oziroma morebitni ostanki zaenkrat še niso odkriti.
Vsekakor je bil v zadnjih osemnajstih letih narejen ogromen korak k ozaveščanju ljudi in gradnji prepoznavnosti dogodka. Izjemne zgodovinske vloge naših krajev z vidika uveljavljanja krščanstva in nadaljnjega razvoja na ozemlju današnje Evrope ne želimo prepustiti pozabi, ampak jo želimo podrobneje raziskati ter na bogati zgodovinski podstati graditi nove možnosti za nadaljnji razvoj.

Foto: Iris Skočaj
Foto: Iris Skočaj


Copyright © 2012 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.