NOVICE

29. junij 2010

Sodelujoči

Pri pripravah na prireditev in izdelavi številnih rekvizitov ter sami izvedbi spektakla je sodelovalo okrog pet sto prostovoljcev:

Adrijana Ambrožič, Bojan Ambrožič, Erik Ambrožič, Jožko Ambrožič, Lojze Ambrožič, Lucija Ambrožič, Magda Ambrožič, Martin Ambrožič, Mitja Ambrožič, Rok Ambrožič, Ana Bajc, Andrej Bajc, Anja Bajc, Bogomir Bajc, Boris Bajc, Elena Bajc, Franc Bajc, Franko Bajc, Izak Bajc, Lucija Bajc, Luka Bajc, Magdalena Bajc, Majda Bajc, Monika Bajc, Patricija Bajc, Petra Bajc, Aleš Bajec, Peter Bajnoci, Janja Baša, Zorana Baša, Jožko Berce, Bojan Berlot, Matjaž Berlot, Zdenko Birsa, Jerneja Bizjak, Robert Bizjak, Špela Bizjak, Eva Blaško, Tim Blažič, Boža Bolčina, Dušan Bolčina, Matej Bolčina, Bernardka Bolko, Gregor Bolko, Marjan Bolko, Matija Bolko, Robert Bolko, Silvana Bolko, Taja Boscarol, Ljubo Božič, Lucija Božič, Marjan Božič, Mojca Božič, Joža Bratina, Karolina Bratina, Keti Bratina, Nina Bratina, Primož Bratina, Marjana Bratož, Špela Brecelj, Aleksander Bukovič, Monika Bukovič, Marjeta Cuderman, Izak Cunta, Adrijana Curk, Joža Curk, Marjanca Curk, Matej Curk, Aljaž Čermelj, Robert Čermelj, Simon Čermelj, Vid Čermelj, Tomaž Čoha, Sindis Čufer, Andreja Domenik, Izak Domenik, Jakob Domenik, Peter Domenik, Sonja Dragin, Almira Durn, Alojz Durn, Ana Durn, Irena Durn, Klemen Durn, Peter Durn, Saša Durn, Tjaša Durn, Dani Durnik, Marko Fabjančič, Marija Ferfolja, Andrej Ferjančič, Andrej Ferjančič, Barbara Ferjančič, Branka Ferjančič, Brigita Ferjančič, Jernej Ferjančič, Mirjam Ferjančič, Nadja Ferjančič, Danijela Furlan, Fredi Furlan, Ivan Furlan, Nejc Furlan, Nina Furlan, Petra Furlan, Vida Furlan, Boženka Geržel, Suzana Groff, Janez Groznik, Jani Groznik, Maja Groznik, Martin Groznik, Sonja Groznik, Martin Groznik st., Dragin Herman, Branko Hlad, Marko Hlad, Sandi Hrovatin, Simon Hrovatin, Said Husidič, Erik Ipavec, Matija Ivanič, Marjana Ivanušič, Boštjan Jaklič, Neja Jankovič, Primož Jež, Simon Jež, Marija Kalc, Marjana Kalc, Sabina Kebe, Katjuša Keber, Luka Klančar, Marko Klančar, Simon Klančar, Andreja Kobal, Anton Kobal, Božo Kobal, Branko Kobal, Darko Kobal, David Kobal, Domen Kobal, Jože Kobal, Jurij Kobal, Karolina Kobal, Katarina Kobal, Kristina Kobal, Lea Kobal, Marija Kobal, Melita Kobal, Mitja Kobal, Monika Kobal, Nevenka Kobal, Tea Kobal, Urban Kobal, Franc Kocjan, Jordan Kodele, Aleš Kodelja, Anita Kodelja, Branko Kodelja, Danijela Kodelja, Ema Kodelja, Franc Kodelja, Jožica Kodelja, Matej Kodelja, Nika Kodelja, Rezka Kodelja, Roza Kodelja, Simon Kodelja, Teja Kodelja, Terezija Kodelja, Tinkara Kodelja, Tjaša Kodelja, David Kogoj, Jernej Kogoj, Joža Kogoj, Maruša Kogoj, Polona Kogoj, Nik Komel, Karmen Kompara, Marjan Kopatin, Klara Koradin, Blaž Koren, David Koren, Ivica Koren, Ivo Koren, Tine Koren, Matjaž Košuta, Soter Kovač, Aleksander Kralj, Anka Krapež, Barbara Krapež, Danijel Krapež, Karin Krapež, Klara Krapež, Laura Krapež, Matija Krapež, Petra Krapež, Primož Krapež, Sara Krapež, Tina Krapež, Domen Krašna, Klemen Krašna, Ksenija Krašna, Lara Krašna, Leon Krašna, Natalija Krašna, Danica Krečič, Danilo Krečič, Ksenija Krečič, Miha Krečič, Urša Krečič, Nataša Krušič, Sara Lango, Aljana Lavrenčič, Anja Lavrenčič, Anton Lavrenčič, Bojan Lavrenčič, Božo Lavrenčič, Branka Lavrenčič, Branko Lavrenčič, Damjan Lavrenčič, Hana Lavrenčič, Helena Lavrenčič, Ivan Lavrenčič, Klara Lavrenčič, Kristina Lavrenčič, Lena Lavrenčič, Lucijan Lavrenčič, Manica Lavrenčič, Martina Lavrenčič, Polona Lavrenčič, Rok Lavrenčič, Špela Lavrenčič, Tine Lavrenčič, Tomaž Lavrenčič, Urban Lavrenčič, Uroš Lavrenčič, Vanja Lavrenčič, Veronika Lavrenčič, Vid Lavrenčič, Vita Lavrenčič, Zorka Lavrenčič, Aleksandra Lazič, Andreja Lemut, Peter Lemut, Daniela Likar, David Likar, Tamara Likar, Eda Lokar, Urška Lokar, Zdenko Lokar, Kristjan Lozar, Matej Lozar, Žan Lozar, Urban Lukin, Patricija Makovec, Martin Malik, Miha Malik, Jure Marc, Matej Marc, Miloš Marc, Lučana Masten, Gregor Mermolja, Nejc Mesesnel, Sara Mesesnel, Valentina Mesesnel, Mojca Mihelj Plesničar, Janko Mikuž, Ljubo Mirmohorič, Mirjam Mislej, Ivan Mohorčič, Domen Ožbot, Jožef Peljhan, Jurij Pergar, Nataša Pergar, Liza Perko, Suzana Peršolja Nikolavčič, Aljaž Petrovčič, Rok Pev, Sebastijan Pintar, Anže Počkar, Ivan Počkar, Luka Počkar, Majda Počkar, Meta Počkar, Vero Počkar, Ljubo Podparič, Borut Poljšak, Danijel Poljšak, Milena Poljšak, Valentin Poljšak, Zdravko Poljšak, Marija Popov, Darinka Pregelj, Ivan Pregelj, Marko Pregelj, Valči Pregelj, Alenka Premrl, Andrej Premrl, Anja Premrl, Boris Premrl, Boštjan Premrl, Ciril Premrl, David Premrl, Franko Premrl, Ivan Premrl, Jurij Premrl, Katja Premrl, Matej Premrl, Petja Premrl, Petra Premrl, Polona Premrl, Primož Premrl, Robert Premrl, Rok Premrl, Sonja Premrl, Tanja Premrl, Urška Premrl, Veronika Premrl, Vojko Premrl, Žiga Premrl, Peter Princes, Jernej Puc, Jožko Puc, Matjaž Puc, Nasta Puc, Ana Raspor, Andrej Raspor, Gregor Raspor, Urban Raspor, Borut Ražem, Karmen Ražem, Maja Ražem, Miha Ražem, Leon Rehar, Urban Repič, Urška Repič, Nadja Rodman Koradin, Aleks Rojc, Karmen Rojc, Lara Rojc, Marko Rojc, Miha Rojc, Marijo Routar, Danilo Rovan, Janko Rovan, Manca Rovan, Alan Saksida, Marija Saksida, Branko Sever, Mirijam Silič, Dan Skočaj, Danijel Skočaj, Iris Skočaj, Jan Skočaj, Tina Skočaj, Alen Slejko, Kristina Slejko, Lara Slejko, Luka Slejko, Alenka Sluga, Aljaž Sluga, Ana Sluga, Elvira Sluga, Eva Sluga, Gabrijela Sluga, Ivan Sluga, Iztok Sluga, Marjan Sluga, Maruša Sluga, Primož Sluga, Robert Sluga, Tadej Sluga, Barbara Slukan, Jana Starc, Andreja Stibilj, Tadej Stubelj, Tanja Šenica, Aleš Škrlj, Andreja Škrlj, David Škrlj, Ema Škrlj, Florijana Škrlj, Kristina Škrlj, Lea Škrlj, Lucija Škrlj, Marja Škrlj, Marko Škrlj, Olga Škrlj, Rebeka Škrlj, Simon Škrlj, Simona Škrlj, Tine Škrlj, Tomaž Škrlj, Kristina Škrlj Trošt, Matevž Šraml, Joško Štefančič, Rok Štefin, Matjaž Štrancar, Kristjan Štrukelj, Petra Tamindžija, Marija Terčelj, Mateja Terčelj, Beti Tomažič, Branka Tomažič, Dušan Tomažič, Ljubo Tomažič, Luka Tomažič, Blaž Tončič, Edo Tončič, Minka Tončič, Rok Tončič, Tine Tončič, Tone Tončič, Andrej Tratnik, Aleks Trošt, Dantes Trošt, Dejan Trošt, Janko Trošt, Jerneja Trošt, Luka Trošt, Magda Trošt, Marko Trošt, Neža Trošt, Petra Trošt, Aljaž Ukmar, Tomaž Ukmar, Damjana Ušaj, Jože Valič, Maja Večerina, Stane Verbole, Aleks Vidmar, Anita Vidmar, Damjana Vidmar, Marjan Vidmar, Nika Vidmar, Tine Vidmar, Tomaž Vidmar, Urška Vidmar, Matjaž Vidrih, Kristjan Vodopivec, Petra Vogrinec, Jan Volk, Jožef Volk, Marko Žgavec, Suzana Žgavec, Danilo Židanik, Marjan Židanik, Viljem Židanik, Matej Živec, Andrej Žorž, Franc Žorž, Jana Žorž, Janez Žorž, Jernej Žorž, Sabina Žorž, Blaž Žvanut, Kaja Žvanut, Irena Žvokelj, Janez Žvokelj, Stojan Žvokelj.

Poleg tega so pri organizaciji prireditve sodelovali tudi posamezniki iz naslednjih inštitucij:

 • PGD Vrhpolje
 • PGD Vipava
 • PGD Podnanos
 • PGD Ajdovščina
 • PGD Šmarje
 • PGD Selo
 • PGD Col
 • Vojašnica Janka Premrla Vojka Vipava
 • KD Pihalna godba Vrhpolje, Vipava
 • Vinarsko turistično društvo Vrhpolje
 • KS Vipava
 • OŠ Draga Bajca Vipava, podružnica Vrhpolje
 • Kmetija Hrovatin Duplje
 • Kmetija Kobal Božo, Bela
 • Center za razvoj podeželja in turizma TRG Vipava
 • Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
 • Lična hiša
 • Kamnoseški krožek Danila Rovana, Vrhpolje

In nenazadnje, pri organizaciji so sodelovali tudi nekateri, čigar imena smo na žalost pomotoma izpustili. Enaka zahvala gre tudi njim!


Copyright © 2010 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.