Organizator

Kulturno izobraževalno društvo Teodozij

Vrhpolje 54
5271 Vipava

Davčna številka: 40833461
Matična številka: 1188852000
TRR: IBAN SI56 0510 0801 1683 933 (Abanka Vipa)


Kulturno izobraževalno društvo Teodozij iz Vrhpolja pri Vipavi je prostovoljno in nepridobitno društvo posameznikov, ki z ljubiteljskim delovanjem prispevajo k bogatenju življenja in razvoju Vipavske doline ter širšega okolja s kulturnimi, izobraževanimi in sorodnimi dejavnostmi.

Organizacijski odbor:

Anton Lavrenčič, predsednik (041 671170)
Primož Premrl, vodja tehničnih del
Simon Škrlj, vodja finančnih zadev
Andreja Škrlj, tajnik (031 308473)

Kontakt:

e-pošta: info@teodozij.si

prijava vojske: Božidar Lavrenčič (041 695717)
Ljubo Tomažič (040 568002)

Prodaja:

Prodaja Teodozijevih sestercev in majic

Copyright © 2010 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.